• O NAS

   

  Firma Renewable Energy Poland (renerpol) działa na rynku energii odnawialnych od połowy 2005 roku.

   

 • USŁUGI DORADCZE

   

  Wspólnie z naszymi partnerami oferujemy usługi najwyższej jakości w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). • HANDEL SUROWCAMI

   

  Dzięki sprawdzonym kontrahentom zapewniamy bezproblemową realizację transakcji w obrocie takich surowców i półproduktów jak rzepak, olej rzepakowy, biomasa itp.

Zakres działalności firmy to:

Energia wiatrowa (od połowy 2005 roku):
- doradztwo - m.in. wprowadzanie inwestorów zagranicznych na polski rynek energii wiatrowej
- pośrednictwo w handlu projektami farm wiatrowych
- rozwijanie własnych projektów wiatrowych

Efektem naszej pracy jest m.in. pozyskanie przez naszych kontrahentów projektów farm wiatrowych o łącznej mocy 286 MW w Polsce oraz 301 MW we Włoszech.

Biopaliwa (od połowy 2007 roku):
- doradztwo - m.in. wprowadzanie zagranicznych producentów biodiesla na polski rynek biopaliw
- handel biopaliwami - jesteśmy przedstawicielem handlowym producentów biodiesla (ich łączna moc wytwórcza to ponad 200.000 ton biodiesla rocznie)

Efektem naszej pracy jest m.in. sprzedaż od początku 2008 roku ponad 100.000 ton biodiesla do m.in. takich koncernów jak PKN ORLEN S.A., BP Europa SE, czy też TOTAL Polska Sp. z o.o.

Surowce (od połowy 2009 roku):
- pozyskanie surowców do produkcji biopaliw dla polskich i zagranicznych kontrahentów

Efektem naszej pracy jest pozyskanie dla naszych kontrahentów około 25.000 ton rzepaku i oleju rzepakowego.

Fotowoltaika (od połowy 2012 roku):
- doradztwo - m.in. wprowadzanie inwestorów zagranicznych na polski rynek fotowoltaiki
- pośrednictwo w handlu projektami fotowoltaicznymi
- rozwijanie własnych projektów fotowoltaicznych

Efektem naszej pracy jest m.in. przygotowanie lub pozyskanie wielu projektów fotowoltaicznych.


Zadowolenie naszych Klientów jest wyznacznikiem naszego sukcesu!Renewable Energy Poland jest projektodawcą projektu POKL. 09.01.01-14-165/11 pt. " Przedszkole w Adamowiźnie - wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenów wiejskich w gminie Grodzisk Mazowiecki". Celem projektu, realizowanego we współpracy z Przedszkolem Niepublicznym KAJTEK w Adamowiźnie, jest umożliwienie edukacji przedszkolnej dzieciom w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałym na terenach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki. Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

więcej informacji na stronie: www.przedszkole-kajtek.pl